Tinkerup Grundejerforening

Tinkerup er beliggende i den vestligste del af Gilleleje Sogn i Gribskov Kommune, sammenlagt af tidligere Græsted-Gilleleje og Helsinge. Gilleleje ligger på Nordsjællands top og er et fiskeleje, der går tilbage til 1488. Der har været drevet fiskeri lige siden; oprindelig fra stranden ud for Gilbjerg Hoved, hvor der fandtes et leje, hvor bådene kunne trækkes på land. Gilleleje Havn er anlagt i flere etaper siden 1800-tallet, og fiskeriet tog til. I dag er Gilleleje da også blandt de ti største fiskerihavne i Danmark. Området indgår tillige i ”Kongernes Nordsjælland” og har meget at byde på, såvel naturoplevelser ved skov og strand som mange bevaringsværdige historiske minder. Her er museer, gamle møller, borgruiner, middelalderkirker og resterne af Esrum Kloster, som har aktiviteter året rundt.
I 1949 stiftedes Tinkerup Grundejerforening i et område, som oprindelig var udlagt til jagtterræn af en af byens førende forretningsfolk. De store grantræer, som stadig står på området, blev netop plantet med henblik på fasanjagt. Nu blev der efterhånden udstykket og bygget sommerhuse, og formålet med en grundejerforening var at sikre ordnede forhold samt adgang til stranden med opholds- og bademuligheder for medlemmerne.
Tinkerup og Gilbjerg Hoved er toppen af Nordsjælland, og stranden er trods kystsikring under konstant forandring af havet og blæsten, somme tider lidt mere stenet, men sandet vender altid tilbage - uden behov for sandfodring. Vandet er altid rent og sikrer gode bademuligheder, der også bekræftes af det blå flag.
Det er en oase, vi alle skal værne om.
Områdets veje er private fællesveje, som er nyrenoverede. De vedligeholdes løbende, så de altid er i fin stand. Denne opgave påhviler Vejlauget, som sammen med Drænlauget forvaltes af Grundejerforeningens bestyrelse. Drænlauget arbejder bl.a. løbende med at kortlægge områdets dræn. Dette vil være til stor gavn ved planlægning af bygge- eller afvandingsprojekter; en stor del af arealerne er oprindelig mose og eng og sine steder fremdeles fugtige.